Produkter

adfaersmodel
Ledergrupper – hvad er meningen?

Det er mit åbningsspørgsmål til jer. Når ledergruppen finder ind til meningen kan den fokusere på de problemstillinger som KUN den kan løse – og overlade resten til medarbejderne. Det bliver tydeligt hvorfor I er sammen i ledergruppen, og efterhånden falder paraderne og tilliden øges.Når I kommer rigtig langt som ledergruppe så er der næsten ingen grænser for hvor langt virksomheden kan nå. Medarbejderne aflæser alt det I går og laver i ledergruppen, og checker hvordan I er når I er sammen. I er rollemodeller og derfor forbedres samarbejdet imellem afdelingerne på magisk vis også når ledergruppen begynder at fungere godt sammen.

Team – har I ambitioner for hinanden?

At arbejde med et team starter med en grundig forventningsafklaring med teamets leder. På baggrund af den kan jeg sammensætte et forløb som med en lethed finder ind til engagementet og drivkraften i teamet.

I vil opleve at jeg bruger mange aktive øvelser, gerne udendørs eller i et andet miljø end til daglig. Jeg ser tit deltagerne blive mere modige og kloge sammen – og måske lidt mere ydmyge overfor hinanden når de bliver engageret i en aktiv læringsproces. Læringerne og erkendelserne forankrer jeg ved en eller flere opfølgninger i hverdagsmiljøet.

 

Executive Coaching – Find ind til mening og lyst!

Jeg coacher topledere og mellemledere og bruger hele spektret fra coaching til rådgivning og mentoring efter behov. Min metode er enkel og klassisk coachende med støtte af Lomingers kompetencesystem og gerne en 360 graders evaluering.

Min store erfaring i at have prøvet mange ledelsesudfordringer selv, giver tyngde og vederhæftighed i mine råd.

Ledergruppe Coach